top of page

שיטת ״ספירלת היצירה״

ספירלת היצירה היא שיטה מתודית העוזרת לאנשים ליצור בעוצמה את החיים אותם הם רוצים לחיות.

ספירלה היצירה בנויה מ 9 מעגלים, כפי שמראה התרשים, החובקים בתוכם את כל הידע לו אנו זקוקים כדי ליצור, וכמו כן תרגילים קלים ופשוטים כדי  ליישם ידע זה.

כל אחד מהמעגלים מכיל ידע משמעותי עבור היצירה. הם כוללים בתוכם את הצרכים של הטבע האנושי שרוצה כל הזמן לגדול, להתרחב ולהתפתח. כמו כן הם כוללים את חוקי היקום, שהם לבני היסוד שעליהם בנויה היצירה.  לדוגמא: חוק הסינתזה מלמד אותנו שאנרגיה גבוה כגון: שמחה, מתמירה אנרגיה נמוכה כגון: עצבות, וכתוצאה מכך מגבירה את האנרגיה הגבוה – את השמחה .

כדי להצליח ליצור בעולם הפיזי, הספירלה מקנה לנו בכל מעגל תרגילים יישומים וקלים לביצוע, המאפשרים לנו להתקדם למטרה שלנו.  למשל: הסרת מכשולים. כל פעם שאנחנו פוגשים את הפחדים שלנו, במחשבות, ומעיזים לתחקר אותם ולהטיל ספק בממשותם אנו עוקרים בהדרגה מכשולים מתוכנו המפנים לנו את הדרך בצאתנו לפעולה. במקביל כל פעם שאנחנו מתמקדים בהרגשה טובה הנובעת ממחשבה חיובית, מפרגון לעצמנו ולאחרים, כל פעם שהפוקוס שלנו הוא ב"חצי הכוס המלאה" אנחנו יוצרים מומנטום חיובי שמזמין, ע"י חוק המשיכה, אנרגיה דומה מהיקום וביחד יוצרים עוצמה שעוזרת לנו לממש את הרצונות והחלומות שלנו.

הספירלה מלמדת אותנו את חשיבות החיבורים בין כל המעגלים השזורים זה בזה. למשל: המחשבות שלנו יצרו את הרגשות שלנו, ושניהם יחד יוציאו אותנו לפעולה או להימנעות ממנה. הבנה זו עוזרת לנו להתמקד במחשבות שלנו, בזרע היצירה, ולכוון אותן למטרה שלנו, במקום לבזבז זמן בפתירת בעיות כמו עכבות רגשיות או התנהגותיות. בנוסף, חיבור חיובי ותואם בין מחשבות לרגשות מעצים את הכוח הקיים בתוכנו, כוח העוזר לנו ליצור משהו חדש שהיה בראשיתו רק מחשבה.

בבואנו ליצור משהו משמעותי בחיינו, יהיו לנו לעיתים רק חלק מהיכולות והמשאבים כדי לצאת לפעולה. דבר זה יוביל לכך שלא נסיים את היצירה שלנו, לא נגיע למטרתנו ולא נדע מה הסיבה לכך, לא נדע מה חסר ומה עשיתי לא בסדר.  לימוד "ספירלת היצירה" עוזר לנו לגלות מהי החוליה החסרה (החלשה) לנו בכל יצירה, והיכן כדאי לנו להתמקד כדי ליצור את מאוויינו.

הידע שבספירלת היצירה והתרגילים שלה מלמדים אותנו להסתכל היכן שלא הסתכלנו עדיין. אנחנו לומדים לצפות בהתנהגות של הטבע האנושי כמקור להדרכה, וללמוד את החוקים של היקום כמקור היצירה. כשאנחנו מבינים את הטבע האנושי ואת הטבע של היקום אנחנו יכולים לשלב בניהם ואז ליישם אותם בצורה שלמה ביצירות שלנו. לדוגמא כשאנחנו לומדים את משך זמן היצירה, אנחנו נהיים מודעים לכך שהיצירה הפנימית קוראת בצורה מהירה וללא גבולות, וכאשר אנחנו מתחילים לממש אותה כיצירה פיזית הקצב בהתחלה מאט, בגלל הפרשי הרטטים בין שני העולמות בהם אנחנו חיים. זה הזמן שרובנו יינטשו את היצירה, בגלל חוסר סבלנות או חוסר אמון. נטישת היצירה נובעת מחוסר הבנת משך זמן היצירה הן ביצירה הפנימית והן ביצירה הפיזית וחשיבות ההתאמה ביניהן בצורה הדרגתית ואינטראקטיבית, כפי שמלמדת אותנו הספירלה.

פיתחתי את שיטת "ספירלת היצירה"   במשך 30 שנות עבודתי כמורה רוחנית בארץ ובעולם. אני מלמדת את השיטה בדרכי לימוד מגוונות: בסדנאות, בקורסים, בקבוצות ובאופן פרטני בהצלחה רבה.

 

אני כותבת עכשיו את הספר "ספירלת היצירה".                

מקדמים

מכשולים

 זמן היצירה

יצירה פיזית

יצירה פנימית

אמון

רגשות

מחשבות

רצון

bottom of page