top of page

סדנאות וקורסים לקבוצות מגוונות, כי כולנו בתהליך יצירה כל הזמן

 

ליזמים - העובדים בתנאי לחץ ולוקחים סיכונים - נלמד כיצד לנתב את המתח לכוח וכיצד להיות מסטרים של החשיבה שלנו. המחשבות הן זרע כל יצירה. עם שליטה על המחשבות שלנו, היצירה נבנית בקלות, ביעילות ובהצלחה רבה.

 

לתאגידים – טיב החברה וצמיחתה נמדד באיכות האנשים וצמיחתם האישית. אפשר לצוות שלך, לעבור תהליך שיקנה לו כלים לצמיחה אישית כגון: בטחון עצמי, כלים לעבודת צוות, מוסר עבודה ושותפות ליעדי החברה.

 

עירייה וקהילה – סדנאות המלמדות כיצד "ליצור בעוצמה". הן מספקות כלים המעוררים את העוצמה הפנימית שבתוכנו, כדי לעשות שינוי בחיינו – עכשיו. הסדנאות מתאימות לבניית צוות, עבור מחלקות או צוותים בודדים ולימים מיוחדים כמו "יום האישה" וכדומה. 

 

קורסים - מפגשים שבועיים, המלמדים כיצד להשתמש ב"ספירלת היצירה" וכיצד ליצור בצורה מתודית חיים טובים יותר. יתרון הקבוצה, שאתה נתרם גם ממשתתפיה. הלמידה הרציפה מאפשרת לך הפנמה של השינוי אותו תעבור במהלך הקורס, עד שלבסוף תיצור הרגלים חדשים.

שחררי את העוצמה שבך
Finding Your Courage Within
קבוצה להעצמת נשים בנגב
גלי ושחררי את העוצמה שבך
Creating with Power
ליצור בעוצמה עם "ספירלת היצירה"
The Spiral of Creation
ליצור בעוצמה
בוקר של זהב

Success! Message received.

bottom of page